Om Bräckens Dagverksamhet

Vårt främsta mål är att skapa gemenskap och delaktighet genom de vardagliga sysslorna för att bryta den isolering och ensamhet som många äldre ibland känner, på Bräckens dagverksamhet gör vi det mesta tillsammans.

Samtal är viktiga och hos oss finns det alltid någon att prata med.

Individuell genomförandeplan:

Genomförandeplanen innehåller information om hur du som gäst vill ha det hos oss, vilka dina hjälpbehov är, vad du har för intressen, vad du tycker om och vad du inte tycker om och vad du gillar att äta. Detta hjälper oss att skapa en trivsam miljö för varje enskild individ.

Vårt arbete präglas av respekt, ansvar och professionalitet.

Här jobbar vi individanpassat genom att lära känna varje enskild gäst och ta reda på vad de har för intressen och behov. Vi försöker alltid hitta aktiviteter som passar var och en.